in English in German in French
Hírlevél


feed-image RSS hírek
 
   
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az
Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat biztosítja.

Kezdőoldal Magunkról
Magunkról
Köszöntő

Tisztelt Partnerünk, Kedves Érdeklődő!


Szeretettel köszöntöm Intézetünk honlapján!

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Földművelésügyi Miniszter, Fazekas Sándor úr 2015. február 16-án kinevezett a hivatal élére és a FÖMI irányításával bízott meg. E felkérésnek eleget téve elsőként a feladatkört érintő szakmai, humán és tárgyieszköz átadás-átvételi folyamat zárult le. Az átvilágítás eredményeként megállapítom, hogy az Intézet humán-szakmai bázisa tökéletes alapot nyújt a sikeres folytatáshoz, melyre bátran támaszkodhat mind a hazai, mind pedig a nemzetközi szakmai közvélemény és amelyre magam is számítok a folyamatban lévő, a megkezdett és a tervezett munka során. Mindenképpen szeretném elérni, hogy a FÖMI naprakész válaszokat adva minden időben képes legyen megfelelni a kor aktuális kihívásainak és illeszkedjen a hazai és EU-s szabályozás feltételrendszeréhez.

Kinevezésem óta több, az Intézetben futó uniós forrásból finanszírozott projekt sikeres lezárását hajtottuk végre, amelyek szolgáltatásaink felhasználói számára komoly segítséget jelentenek, az intézmény számára pedig előrelépést és modern IT technológiai fejlesztéseket eredményeztek.

A jövőbeni tervek között szerepel a Kormány által már elfogadott operatív programokra benyújtott pályázataink szakmai tartalmainak megvalósítása, amelyek többek között a nemzeti téradat-infrastruktúra, az elektronikus ingatlan-nyilvántartás létrejöttét célozzák, illetve más szakmai érintettségben lévő projektek megvalósításában is jelentős szerepet szánok a FÖMI-nek. Emellett természetesen maximális támogatásomat élvezi az az évtizedek óta folyó, magas színvonalú szakmai munka, ami megalapozta az intézmény hírnevét. Nemzetközi kapcsolatainkat pedig konkrétabb és eredményesebb szakmai szintre kívánom emelni.

Mint a Földmérési és Távérzékelési Intézet új főigazgatója ezúton is biztosítom arról, hogy az immár általam irányított méltán nagy múltú FÖMI a továbbiakban is felelősségteljesen látja el állami feladatait és készséggel áll szakmai partnerei rendelkezésére.

Bízom abban, hogy e honlap tartalmának áttekintését követően hamarosan elégedett ügyfeleink között köszönthetjük!

Fekete Gábor
főigazgató


ÉLETRAJZ

Módosítás dátuma: 2015. október 08. csütörtök, 09:11
 
Magunkról

A Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban FÖMI) 1967-ben alakult. A FÖMI központi hivatal, amelyet a földművelésügyi miniszter irányít. A Kormány földmérési és térinformatikai államigazgatási szervezete. Önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Feladata a külön jogszabályban foglaltakon túl az ingatlanügyi, földügyi igazgatás országos szintű adatainak feldolgozása, szakmai információs rendszerek, adattárak fejlesztése, üzemeltetése, más számítógépes rendszerekkel a kapcsolat és a folyamatos adatcsere biztosítása; a földmérési, térképészeti és távérzékelési tudományos kutatás végzése és országos összhangjának megvalósítása.

A FÖMI székháza és penci telephelye


A FÖMI tevékenységi köre

A FÖMI központi földmérési és térinformatikai szervezetként ellátja a téradat-infrastruktúrák működtetését lehetővé tévő térbeli alapadatkörök (állami alapadatok) gyűjtését, feldolgozását, tárolását, fejlesztését és szolgáltatását. A fenti feladatok keretében fenntartja, fejleszti és szolgáltatja:

 • a geodéziai vonatkoztatási rendszereket és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokat,
 • az EOTR szerinti állami térképi adatbázisokat, domborzatmodelleket, földrajzinév adatbázist, közigazgatási határ adatbázist és a geoportál működését,
 • az állami földmérési és térképészeti tevékenység központi feladatait: államhatárügyi, geodéziai munkákat, állami alapadatok előállításának ütemezését, készíttetését, állami átvételét, minőségbiztosítási és szakfelügyeleti feladatok ellátását.

Ellátja az ingatlanügyi és földügyi igazgatás országos szintű adatainak feldolgozását, információs rendszereinek fejlesztését és irányítását, továbbá a vonatkozó ingatlanügyi és földügyi adatok szolgáltatását.

A FÖMI hazai és EU-s feladatok végrehajtásával megbízott intézményként ellátja a mezőgazdasági földterületek egyedi azonosításával (MEPAR), a szőlőültetvények térinformatikai nyilvántartásával (VINGIS) kapcsolatos távérzékelési feladatokat. Gondoskodik a földfelszín mezőgazdasági, vidékfejlesztési, környezetgazdálkodási, környezetvédelmi és felszínborítási szempontú távérzékeléses megfigyeléséről, elemzéséről, ellenőrzéséről. Integrálja a szakigazgatás eszközrendszerébe a távérzékelés területén megjelent legújabb eredményeket.

A FÖMI biztosítja az EU szinten megjelenő szakmai kötelezettségek végrehajtását, különös tekintettel a 2007/2/EK INSPIRE irányelvből a földügyi ágazatra háruló feladatokra, az EU-s agrár-, vidékfejlesztés és környezetpolitikai jogszabályok vonatkozó részeinek végrehajtására, valamint az EuroGeographics szervezettel való kapcsolattartásra és az ebből adódó kötelezettségekre.

A FÖMI törekszik a földmérési, távérzékelési és térinformatikai kutatások, fejlesztések országos összhangjának biztosítására. Ellátja az országos egységet és korszerű megoldásokat igénylő feladatokat, melyeken belül:

 • szakmai szabályzatokat és jogszabály előkészítést végez,
 • ellátja a korszerű információtechnológiai módszerek és szakmai ismeretek átadását a közép- és felsőfokú szakoktatás, valamint a posztgraduális képzés számára,
 • szakterületi könyvtárat üzemeltet,
 • nemzetközi szakmai szervezetekben képviseli hazánkat.

Intézetünk tevékenységének eredményességét az is bizonyítja, hogy munkatársai számos hazai és nemzetközi geodéziai, kartográfiai, távérzékelési, térinformatikai és űrkutatási szervezet munkájában (pl. FIG, ICA, ISPRS) bizottsági tagként vesznek részt.

Módosítás dátuma: 2016. július 21. csütörtök, 18:22
 
Kapcsolat

Központi elérhetőségünk:

Cím: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. (megközelítés)
Központi szám: Tel: 06-1-222-5101, Fax: 06-1-222-5112
Call center: 06-1-460-1310
E-mail:
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8:30-tól 12:30-ig

Felügyeleti szerv

A Földmérési és Távérzékelési Intézet a Kormány földmérési és térinformatikai államigazgatási szervezete, amelyet a földművelésügyi miniszter irányít. A Földművelésügyi Minisztérium szervezetén belül az intézet tevékenységét a Földügyi Főosztály felügyeli

Elérhetőség
: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postacím: 1860 Budapest, Pf. 1.
Telefon: 06-1-795-2190
Fax: 06-1-795-0688
E-mail:

Adatszolgáltatás, adatvásárlás

Felelős vezető: Varga Felicián szolgáltató igazgató
Telefon: 06-1-460 4257
E-mail:
Kapcsolattartó: Némethné Meier Éva osztályvezető, Adatszolgáltatási Osztály
Telefon: 06-1-460 4245
E-mail:

Elektronikus adatszolgáltatás

A http://geoshop.hu webáruházon keresztül a földmérési és térképészeti állami alapadatok felhasználásával előállított állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis megvásárlására van lehetőség. A http://fentrol.huSzintvonalrajz, domborzat, topográfiai felületen archív légifelvételek ingyenes letöltésére illetve online megvásárlására nyílik mód. Bankkártyás fizetéskor a megvásárolt adatok azonnal elérhetők. A megrendelés feladása regisztrációt követően lehetséges. Az elektronikus adatszolgáltatás előfeltétele, hogy a megrendelt termék ki legyen fizetve. Átutalással is lehet adatot vásárolni, a banki átutalást igazoló bizonylatot a 06-1-222-5118 faxszámon várják. A megvásárolt adatok egy hétig érvényes jelszóval tölthetők le.

A webáruházban az alábbi adatok vásárolhatók meg:

 • Ortofotó
 • Légifelvétel
 • Topográfiai térképek
 • Domborzat
 • Szintvonalrajz
 • Földmérési alappontok
 • Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis (földrészlethatár és épület)
 • Közigazgatási határok (MKH)
 • Magyarország Földrajzinév-tára (FNT1)
 • Corine CLC50 felszínborítási adatbázis

Megrendelés, adatvásárlás az ügyfélszolgálaton keresztül

Az Adatszolgáltatási Osztály megrendeléssel, adatvásárlással kapcsolatos ügyfélfogadási információi és elérhetőségei a következők:

Szintvonalrajz, domborzat, topográfiai térképek:
Vig-Kis Mária, telefon: 06-1-460-4239, e-mail:

Légifotó, ortofotó (térképhelyes légifelvétel):
Králikné Vajda Anna, telefon: 06-1-460-4170, 06-1-460-4171, e-mail:

Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis, vízszintes, magassági és GPS alappontok:
Lengyel Éva, telefon: 06-1-460-4240, e-mail:

A megrendelt adatokat a számla kiegyenlítése után személyesen a FÖMI székházában lévő ügyfélszolgálati irodánkban munkanapokon 8:30-tól 12:30-ig, illetve CD-n postázva vagy FTP-letöltéssel lehet átvenni.  Az ügyfélszolgálat a Nagy Lajos király útja felől közelíthető meg.


Ügyfélszolgálat

TakarNet és Földhivatal Online ügyfelek részére

Kapcsolattartó: Rokolya Mária osztályvezető, Földügyi E-koordinációs Osztály

Telefon: 06-1-460-4077, 06-1-460-4078, 06-1-460-4079, 06-1-460-4068
Elérhetőség: hétfő-csütörtök 8:00-16:30-ig, pénteken 8:00-14:00-ig
Fax: 06-1-221-7045
E-mail:
Ügyfélfogadás: munkanapokon hétfő-péntek 8:30-13:30-ig
Részletek


Földmérő igazolvány kiadása

Felelős vezető: Varga Felicián szolgáltató igazgató
Telefon: 06-1-460 4243
E-mail:

Kapcsolattartó: Legyesiné Janik Katalin, Adatszolgáltatási Osztály
Telefon: 06-1-460-1310, 3. menüpont 5. gomb
E-mail:
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8:30-12:30-ig
Részletek

Földminősítő igazolvány igénylése

Földminősítő igazolványt a fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala (a továbbiakban: megyei földhivatal), valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal földhivatala alkalmazásában álló kormánytisztviselő kaphat. A földhivatali munkatárs kitöltött igénylőlapját és a szükséges mellékleteket a megyei földhivatal nyújtja be a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztályához. A FÖMI az elkészült igazolványt az illetékes megyei kormányhivatal földhivatalának küldi meg.

A főosztály elérhetősége: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postacím: 1860 Budapest 55, Pf. 1.
Telefon: 06-1-795-2196
E-mail:

Ingatlanrendező földmérői minősítés

Kapcsolattartó:Albelné Gigler Mónika, Geodéziai Igazgatóság
telefon:06-1-460-4168, mobil: 06-30-230-8913
Munkahely: I. 102
E-mail:
Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök 9:00-15:00
Részletek 

GNSS ügyfélszolgálat

Felelős vezető: Dr. Kenyeres Ambrus osztályvezető, Kozmikus Geodéziai Obszervatórium
Telefon: 06-27-200-801
E-mail:

Kapcsolattartó: Galambos István
Telefon: 06-30-867-2569
E-mail:

A GNSS Szolgáltató Központ telefonszáma: 06-27-200-930 és 06-27-200-931 (hívható munkanapokon 7:30-16:00-ig, pénteken 7:30-13:30-ig)
A GNSS Szolgáltató Központ faxszáma: 06-27-200-933
A GNSS Szolgáltató Központ ügyeleti telefonszáma: 06-30-867-2570 (hívható munkanapokon 16:00-19:00-ig, pénteken 13:30-19:00-ig, szombaton 8:00-16:00-ig)
A GNSS Szolgáltató Központ e-mail címe:
Részletek

K-GEO Kalibráló Laboratórium

Felelős vezető: Dr.Kenyeres Ambrus osztályvezető, Kozmikus Geodéziai Obszervatórium
Telefon: 06-27-200-801
E-mail:

Kapcsolattartó: Virág Gábor
Telefon: 06-27-200-803
E-mail:
Részletek


MePAR ügyfélszolgálat

Felelős vezető: Szekeres Ádám osztályvezető
Telefon: 06-1-460-4116
E-mail:

Kapcsolattartó: Ézsiás Antónia
Ingyenesen hívható telefonszám a MePAR-ral kapcsolatos ügyekben: 06-80-50-40-30
E-mail:
Ügyfélszolgálat: hétfő-csütörtök 8:00-16:30-ig, pénteken 8:00-14:00-ig
Adatszolgáltatás esetén: Lengyel Éva, telefon: 06-1-460-4240, e-mail: lengyel.eva@fomi.hu
Részletek

VINGIS ügyfélszolgálat

Felelős vezető: dr. Martinovich László osztályvezető
Telefon: 06-1-460-4199
E-mail:
Fax:  06-1-252-8282

Kapcsolattartó: Polgár József
Telefon: 06-1-460-4272,  06-1-460-4150
E-mail:
Ügyfélszolgálat: hétfő-csütörtök 8:00-16:30-ig, pénteken 8:00-14:00-ig
Részletek

Termékeink / Egyedi igények

Amennyiben oldalainkon nem találta meg az Önnek legjobban megfelelő adatot, vagy nem tudja eldönteni mire is volna szüksége feladatának elvégzéséhez, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíthessünk! Várjuk egyedi igényekkel rendelkező partnereink megkereséseit hosszútávú együttműködés reményében is.

Szolgáltató Igazgatóság elérhetősége:
E-mail:
Ügyfélszolgálat telefon:
  Vig-Kis Máriaa: 06-1-460-4239
   Lengyel Éva: 06-1-460-4240
Ügyfélfogadás:  munkanapokon 8:30-tól 12:30-ig

Módosítás dátuma: 2017. január 18. szerda, 16:43
 
Szervezet

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához.
További információk

 

Módosítás dátuma: 2016. október 04. kedd, 10:19
 
A FÖMI azonosítói

Ez az összefoglaló táblázat segítséget kíván nyújtani azokban az esetekben, amikor a FÖMI-re mint munkáltatóra vagy, mint pályázóra szükséges hivatkozni.

Szervezet neve: Földmérési és Távérzékelési Intézet
Idegen nyelvű megnevezése: Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing
Institut für Geodäsie, Kartographie und Fernerkundung
Institut de Géodésie, Cartographie et Télédétection
Nevének rövidítésére használt elnevezés: FÖMI
Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Levelezési cím: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Telefonszám: 06-1/222-5111
Telefax: 06-1/222-5112
Alakulási időpontja: 1967
Alapító okirat száma és kelte: IfPF/277/6/2015. 2015.06.23.
Gazdálkodási forma kódja, neve: 312, Központi felügyelt költségvetési szerv
Szektor (felügyelet alá tartozó központi költségvetési szerv): 1051
Fejezet: 12
Cím: 03
Alcím: 00
Fő tevékenység (TEÁOR kód) : 71.12
Törzskönyvi nyilvántartási szám : 00304726
SZJ szám: 14-2250
KSH szám: 15304726-*7490*-312-01
KVI azonosító: 140137
TB törzsszám: 78816
PIR törzsszám: 304726
ÁHT azonosító: 036726
Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF)
MKGI azonosítója:
10300
Törzskönyvi nyilvántartás száma, kelte: PIR törzsszám:304726000, 1983. január 01.
Adószám *(VAT number)*: 15304726-2-42
*EU-s adószám (EU VAT number): HU15304726 *
Vámazonosító szám: HU0000467100
Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
Pénzforgalmi jelzőszám (MÁK), előirányzat-felhasználási keretszámlaszám: 10032000-01474527-00000000
IBAN:HU10 1003200 01474527 00000000
Swift Code:MANEHUHBMódosítás dátuma: 2017. január 11. szerda, 12:43
 
Tanúsítványaink

Intézetünk az ISO 9001:2008 minőségirányítási, valamint az ISO/IEC 27001:2013 információbiztonsági irányítási szabványnak megfelelően működik.

Az Integrált Minőségügyi és Információbiztonsági Rendszer tanúsítója az: SGS HUNGARIA KFT.

Módosítás dátuma: 2015. május 28. csütörtök, 09:00
 
Megközelítés

Megközelítés

Címünk: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

Telefon: 06-1-222-5101, Fax: 06-1-222-5112

Call center: 06-1-460 1310

Ügyfélfogadási: munkanapokon 8:30-tól 12:30-ig


A Bosnyák tér tömegközlekedéssel többféleképpen megközelíthető:

 • 7, 7E, 8, 8A, 107, 112, 133, 233-as busszal a belváros felől,
 • 623-as  villamossal vagy 32-es busszal az Örs Vezér tere vagy az Árpád híd felől,
 • 124, 125-ös busszal Rákospalota felől.

A http://www.utvonalterv.hu honlapon megtervezheti az útvonalát.

A Bosnyák térre érkezve a templom mögött könnyű felismerni a 9 emeletes székházat.

Ügyfélfogadással kapcsolatos további információk

Módosítás dátuma: 2017. január 11. szerda, 15:39
 
© 2011, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel: 06-1-222-5101, Fax: 06-1-222-5112
Impresszum, Észrevételek, Használati feltételek, Adatkezelési tájékoztató
Közérdekű adatok közzététele, Kapcsolat, Elégedettségmérő űrlap, Webtérkép, Linkek
E-mail: infofomi.hu

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához.
További információk